Tham & Videgård nominerade till Villapriset 2015

Inlagt den by & filed under Övrigt.

Sveriges Arkitekters Villapris belönar storartad arkitektur i det lilla formatet. Tham & Videgård Arkitekters ”Creek House” är en av fyra villor som kämpar om priset. Villapriset är Sveriges Arkitekters nyaste pris och delas ut för första gången i år. Villapriset delas ut till projekt i den lilla skalan, beställda av privatpersoner.

Huset överbryggar en bäck där denna rinner mellan träden intill en av Sydsveriges flacka strandängar. Byggnadens samling tegelkroppar uppenbarar sig som en skulptur i landskapet, abstrakt både på avstånd och tätt intill.
Anslaget är en lyckad korsbefruktning mellan samtidsarkitekturens intresse för kluster av byggnadsvolymer och en tung materialitet hämtad ur ett hyllat avsnitt av den svenska arkitekturhistorien.
Detaljerna har målmedvetet använts för att förtydliga anslaget, men resultatet vittnar framför allt om en solid arkitektonisk arbetsprocess, där uttömmande studier av komposition, plan, ljusföring, genomblickar och rörelse givits tid, resurs och engagemang.
Creek House är ett experiment som faller väl ut, är självklart på sin plats och ger en rik rumslig variation.
Arkitekt: Tham & Videgård Arkitekter genom ansvariga arkitekter SAR/MSA Bolle Tham och Martin Videgård. Handläggande arkitekt: Konrad Krupinski.

Creek House, nominerad till Villapriset 2015. Arkitekt: Bolle Tham, Martin Videgård. Foto: Åke E:son Lindman