Förtydligande angående artiklar i SvD Näringsliv om Arkitekthus

Inlagt den by & filed under Nyheter från Arkitekthus.

Nuvarande Arkitekthus har inget med artiklarna om ekobrottsmisstankar att göra och omfattas inte av ekobrottsmyndighetens kommande utredning. Ekobrottsmyndighetens utredning gäller verksamheten i Arkitekthus fram till konkurserna 2008/2009.

Nuvarande ägare till Arkitekthus äger idag två koncept inom svensk småhusindustri, Arkitekthus och Sköna Hus.
Konceptet Sköna Hus förvärvades 2008, när dåvarande bolaget hade ekonomiska problem.
Konceptet Arkitekthus förvärvades 2011, som ett komplement till verksamheten, det vill säga nästan tre år efter konkurserna som nu utreds.

Ingen personal eller någon annan företrädare från någon av tidigare konstellationer av Arkitekthus arbetar sedan 2011 kvar i den nya organisationen för Arkitekthus, varken direkt eller indirekt.

Sköna Hus producerar och bygger skräddarsydda hus, ofta arkitektritade men även ”vanliga” hus. Att komplettera Sköna Hus verksamhet med Arkitekthus ”färdigritade typhus från några av Sveriges absolut främsta arkitekter” känns helt rätt och gör att vi idag har ett mycket starkt och heltäckande utbud i premiumsegmentet. Vi har de tre senaste åren sålt cirka 30 Arkitekthus med positivt resultat och vi har mycket nöjda kunder.

Det som gör att Arkitekthus idag är en stark och trygg aktör på marknaden är att vi från 2011 själva har kontroll och ansvar för hela processen, allt från produktutveckling och försäljning till produktion och färdigställande. Vi kan garantera att man får ett hus av absolut högsta kvalitet när man väljer att köpa ett Arkitekthus, dessutom ett hus ritat av en av Sveriges absolut främsta arkitekter. Vi har en sund ekonomi och bra efterfrågan av våra produkter. Vår mission med Arkitekthus är att göra god arkitektur köpbar för fler.

Arkitekthus och Sköna Hus kommer även fortsättningsvis att drivas som två separata varumärken, men alla avtal med såväl kunder som leverantörer tecknas med Sköna Hus Försäljnings AB, för att på så sätt säkerställa alla våra åtaganden i ett bolag.

Jag svarar gärna på frågor kring detta på ulrik.von.schedvin@arkitekthus.se

Ulrik von Schedvin

 

 

 

Ulrik von Schedvin, VD Sköna Hus Försäljnings AB.